Press

Od januára musia byť niektoré budovy povinne označené energetickým certifikátom.

 

Bývanie so sebou prináša nemalé náklady. Platíme si kúrenie,  zohrievanie vody, či náklady na osvetlenie. Vedeli ste o tom že   budovy sa delia do skupín podľa toho, koľko peňazí a energie na ne musíme minúť? Viac od 18:50 minut
 

Ak budete chcieť predať alebo prenajať budovu skolaudovanú po 1. 1. 2008, budete potrebovať energetický certifikát.

 

Bratislava (11. decembra 2012) – Od prvého dňa budúceho roka budú musieť vlastníci všetkých budov, skolaudovaných po 1. januári 2008 zabezpečiť pri ich predaji alebo prenájme certifikát energetickej hospodárnosti. Zákazníci sa tak dozvedia, v akej energetickej triede sa nehnuteľnosť nachádza  a koľko budú platiť za energie. Práve vďaka certifikátu sa budú vedieť lepšie rozhodnúť, kam investujú svoje peniaze.

 

Bratislava (18. september 2012) Národná rada SR dnes schválila vládnu novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov. Týmto zákonom sa ustanovujú všetky postupy a opatrenia v oblasti energetickej hospodárnosti budov vzhľadom na klimatické a miestne podmienky, ako aj požiadavky na vnútorné prostredie budov a nákladovú efektívnosť.