Skúsenosti z iných krajín EÚ

 

V roku 2012, všetky členské krajiny EÚ vypracovali správu o stave implementácie energetickej hospodárnosti budov v ich krajine. Kniha je k dispozícii tu.